COVID-19 Çalışmaları

1. Uzaktan öğretim faaliyetleri:
(Bu kapsamda üniversite tarafından uzaktan öğretimle yürütülen derslere ilişkin bilgiler
paylaşılacaktır.

 • Senkron ve asenkron uygulamalar, (+)

Uzaktan öğretim faaliyetleri kapsamında üniversitemizde senkron öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için Microsoft teams platformu aracılığı ile haftalık ders programı çerçevesinde dersler yürütülmektedir. Ayrıca yine aynı platform aracılığı ile asenkron faaliyetler kapsamında öğretim elemanlarımız dersi alan öğrencilere haftalık ödevler, sınıf içi tartışma, kaydedilen canlı dersleri öğrencilerin daha sonra tekrar izleme faaliyetleri sürdürülmektedir. Asenkron faaliyetlerde buna ek olarak obs sistemi üzerinden öğretim elemanlarımız her hafta sunum, video, pdf vb. öğrenme materyallerini sistem üzerinden öğrenciler ile paylaşımları sürmektedir.

 • Sınav uygulamaları, (+)

Sınav uygulaması olarak senatomuzun aldığı karar çerçevesinde obs sistemi üzerinden yürütülmektedir. Buna ek olarak online sınav uygulama platformumuzda alternatif sınav uygulaması olarak hazırlanmıştır.

 • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler (-)
  · Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları (+)

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik uzaktan öğretim faaliyetleri ile ilgili birçok bilgilendirme ve destek çalışması yapılmaktadır. Bunlar arasında;

 1. Uzaktan öğretim sürecinde obs sistemi üzerinden derslerin haftalık ders sürecinin nasıl yürütüleceği ve öğrencilerin bu ortam üzerinden adım adım neler yapması gerektiği ile ilgili bilgilendirme videoları hazırlanmıştır.
 2. Senkron öğretim faaliyetleri için kullanılacak platformu nasıl temin edebilecekleri, kurulumu ve aktif bir şekilde nasıl kullanılabileceği ile ilgili detaylı bilgilendirme video çalışmaları yapılmıştır.
 3. Bu süreçte vize sınavının nasıl yürütüleceği ve öğrencilerden beklentiler ile ilgili video ve bilgilendirme notları öğrencilerimiz ile paylaşılmıştır.
 4. Öğrencilerimiz ile daha sağlıklı iletişim için her öğrencimiz için kurumsal bir iletişim ortamı olması açısından @bingol.edu.tr uzantılı e-posta hesapları oluşturulmuştur.
 5. Senkron iletişimin daha aktif kullanımı için kullanılan uzaktan eğitim platformunun mobil, pc, tablet vb. tüm ortamlarda aktif kullanımı için bu ortamların tümünü destekleyecek tarzda olmasına dikkat edilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz tüm öğrenci ve öğretim elemanları ile anlık iletişime geçebilecek teknik altyapımız mevcuttur.
 6. Üniversitemiz yönetiminin öğrencilerimiz ile daha yakından bir iletişim içerisinde olma çalışmaları arasında tüm birimlerimizin öğrenci temsilcileri ile haftalık senkron görüşme çalışmaları da başlatılmaktadır.

2. Sağlık Hizmet Sunumu
(Pandemi hastanesi olup olmama durumuna göre, COVID-19 vaka kabulü, toplam hasta
poliklinik, yatan, ybü sayısı, iyileşen hasta sayısı)


3. Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)


4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım


5. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Bingöl Üniversitesi’nde Yeni Koronavirüs; Bulaşma ve Korunma Yolları Konferansı 11.3.2020
Prof. Dr. Turan Buzgan, Bingöl Üniversitesi’nde Coronavirüs’ü Anlattı 9.3.2020

6. Yayınlar


7. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi


8. Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)


9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni
düşünceler

· Anadolu Üniversitesi ile MERGEN projesi isimli LMS (Öğrenme Yönetim sistemi) platformu faaliyete geçirilecek. İlgili üniversite ile 20/04/2020 tarihli Protokol imzalanmıştır.

· Alternatif online sınav platformları üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

· Mobil cihazların pandemi sonrasında da aktif kullanılması için mevcut platformlara yönelik zengin ders içerikleri oluşturma planlanmaktadır.

· Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Biriminin eğitim araçlarını zenginleştirmek amacıyla senkron derslere yönelik alternatif kanallar oluşturmak için Adobe Connect gibi profesyonel yazılımların birimin bünyesine dahil edilmesi planlanmaktadır.